Anunt achizitii Festivalul de Arte Vechi SEPTEMBRIE 2023

În vederea achiziționării produselor/serviciilor/lucrărilor prevăzute în cadrul Proiectului “Festivalul de Arte Vechi 2023, ediția a III-a”, cofinanţat de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2023, în baza legii 350/2005, Asociația Culturală Bistrița Medivală, cu sediul în localitatea Bistrița, Strada Mălinului nr. 23, scara A1, etaj 4, ap. 28, Cod Fiscal 22920183, reprezentată prin Peter Moynahan Papp – Director artistic, în calitate de achizitor, lansează prezenta solicitare de oferte pentru 7 Loturi de produse și servicii. Documentația necesară sau informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail bistritamedievala@gmail.com sau la nr. telefon: 0726 378603.

Mai multe inforamtii gasiti in document facand click aici