All Team

Ziua întâi Naratorul: …Suntem în anul 1601. În Cetatea Bistriţei viaţa decurge obişnuit: pe Strada Lemnelor, Judele Bistriţei, Johannes Budaker, priveşte din balconul casei Andreas Beuchel cum locuitorii acestui oraş, situat la marginea Transilvaniei, într-o…

Personaje: – Judele Bistriţei, Thomas Werner, zis şi Kurschner (cojocarul), viclean şi sângeros; nu vrea să supună cetatea moldovenilor. – Naratorul, care este şi sfetnicul Judelui, Pomarius. Întrutotul de partea Judelui. – Soţia şi fiica lui Andreas Beuchel. – Gâdele şi ajutoarele sale. Pe…

Partea întâi Formaţia  NOSA  desfăşoară  un dans. Alături de ceilalţi dansatori, sunt şi doi tineri,  un cavaler şi o domniţă, care încearcă să prindă paşii de dans. Ei sunt la capătul şirului de dansatori.  ALINA (instructoarea): …

Personaje: – Naratorul – Petru Rareş – Pârcălabul cetăţii, Simion Dracsin – Doamna Elena şi cei trei copii: Iliaş, Ştefan şi Roxanda – Gheorghe Martinuzzi, omul lui Ioan Zapolya – Bistriţeanul, trimis al Judelui Bistriţei.…